fbpx
Klachtenregeling

HET STAPPENPLAN

 

De overheid heeft met de wetgeving Wkkgz als doel om kwaliteit in de zorg te verbeteren, hiervoor is openheid over klachten binnen de zorg noodzakelijk om er vervolgens van te kunnen leren.

STAP 1. Hulpverlening is mensenwerk. Ik ga graag samen met jullie in gesprek over jullie ervaringen. Jullie feedback is belangrijk en vanuit een gesprek kunnen we samen bespreken wat er niet goed verloopt. Graag ontvang ik uw klacht of feedback. Neem contact op met Karlijn Wassen of stuur een mail aan info@karlijnwassen.com. We kijken dan samen wat precies het probleem is en hoe we dit samen kunnen oplossen.

Daarnaast is er het AKJ. Een onafhankelijke organisatie waar volwassenen en kinderen met vragen of klachten terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt hij of zij u met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. Neem contact op met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) voor een vertrouwenspersoon via: https://www.akj.nl/welkom/

STAP 2. U bent ontevreden over de geleverde zorg of u heeft een klacht. U heeft uw onvrede geuit bij uw zorgverlener maar bent samen niet tot een passende oplossing gekomen.

STAP 3. Wendt u zich dan tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.

STAP 4. Uw klacht wordt gratis in behandeling genomen en zorgvuldig onderzocht. U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.

STAP 5. De klachtenfunctionaris past hoor en wederhoor toe. Alle informatie die u of de zorgaanbieder verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld.

STAP 6. De klachtenfunctionaris maakt een verslag van het proces en de gemaakte afspraken. De oplossing wordt schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

STAP 7. Mocht er ondanks tussenkomst van een klachtenfunctionaris geen oplossing gevonden worden, zal de klachtenfunctionaris u terugverwijzen naar uw zorgaanbieder.

STAP 8. De klachtenfunctionaris wijst u ook op de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan een geschilleninstantie waarbij uw zorgaanbieder is aangesloten.

STAP 9. U dient schriftelijk een klacht in bij uw zorgaanbieder.

STAP 10. U ontvangt vervolgens binnen 6 weken schriftelijk bericht terug over de beslissing, maatregelen en de termijn van realisatie.

STAP 11. De termijn van 6 weken kan met 4 weken verlengd worden op verzoek van uw zorgaanbieder.

De gehele klachtenprocedure kunt u hier downloaden: (link naar klachtenprocedure)

MEER
artikelen

Chat openen
1
Hi,
Wat leuk dat je er bent!
Kan ik je ergens mee helpen?